Handelsplats för spannmål öppnas på webben

Helsingfors 21.09.2017, 11:49

Ekonomi

Från och med nästa vår kan jordbrukarna söka köpare för sitt spannmål på webben. Efter årsskiftet öppnas en webbhandelsplats där jordbrukarna kan sälja när de tycker det är lämpligt.
Det är jordbrukarcentralen MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt Atria, HKScan, Raisio, Agrox, Valio och Altia som står bakom den nya plattformen för spannmålshandel, Spannmålstorget. Enligt SLC är webbhandelsplatsen den första i sitt slag i hela världen.
Med hjälp av den nya tjänsten kan både inköpande företag och spannmålsodlarna få bättre marknadsinformation och reagera på utbud och efterfrågan. Tjänsten förbättrar också spannmålspartiernas spårbarhet. Den elektroniska handelsplatsen förverkligas av FPI Partners.
- Visionen är att genom Spannmålstorget utveckla, effektivera och förnya spannmålshandeln i Finland och skapa nya affärsverksamhetsmöjligheter för branschens aktörer så att hela livsmedelskedjans konkurrens förbättras, säger SLC:s ordförande Holger Falck.

Spannmålskoppleri

I den elektroniska tjänsten gör odlarna försäljningsuppdrag och den spannmålsanvändande industrin gör köpuppdrag. Även husdjursgårdar som använder spannmål kan använda tjänsten.
- I försäljningsuppdraget definieras sädesslag, sort, kvalitet och gårdspris. Alternativ för transport av spannmål är att transporten sköts av odlaren själv eller av ett logistikföretag som sköter spannmålstransporter. Handelsplattformen kopplar automatiskt ihop lämpliga försäljnings- och köpuppdrag med varandra, berättar Marko Saapunki, vd för FPI Partners som utvecklar tjänsten.
Spannmålshandelsmodellen har beretts redan i ett år. Tjänsten kommer även att anpassas till de vanligaste odlingsplaneringsprogrammen som gårdarna använder.

Liten avgift

Holger Falck säger till FNB att det inte finns någon grundavgift för odlarna, men att tjänsten uppbär en liten provision, en euro per sålt ton. Också uppköparna betalar en provision. För kontraktsodling uppbärs ingen avgift. Då används webbplatsen endast som forum för genomförandet av försäljningen.
Spannmålstorget ska fungera på finska, svenska och engelska. (FNB)

Viljatori.fi

FNB

Mer från SLC