Havre mer pop än råg i livsmedlen

Helsingfors 11.08.2017, 11:01

Inrikes

Havre har gått om råg i den inhemska livsmedelsindustrin. Under skördeåret 2016-2017 användes 90 miljoner kilo havre mot 89 miljoner kilo råg, framgår det av Naturresursinstitutets statistik.
- Havreanvändningen har reden länge varit på väg uppåt. Det har att göra med att det nu råder en havreboom, säger institutets överaktuarie Sirpa Karppinen.
Jordbruken levererade 587 miljoner kilo havre till marknaden, det vill säga åtta procent mer jämfört med den föregående skördeperioden. Korn toppar den här statistiken med 734 miljoner kilo.
Den största delen av spannmålsmängden som livsmedelsindustrin använder är vete, som utgör drygt hälften av mängden. Havre och råg utgör kring en femtedel vardera.
Industrins och handelns spannmålsförråd är den här skördesäsongen en fjärdedel mindre än under den förra säsongen. Mest finns det havre och korn på lager, kring 120 miljoner kilo vardera. (FNB)


FNB

Mer från SLC