Havre mer pop än råg i livsmedlen

Helsingfors 11.08.2017, 09:56

Inrikes

Havre har gått om råg i den inhemska livsmedelsindustrin. Under skördeåret 2016-2017 användes 90 miljoner kilo havre mot 89 miljoner kilo råg, framgår det av Naturresursinstitutets statistik.
Jordbruken levererade åtta procent mer havre till marknaden jämfört med den föregående skördeperioden.
Den största delen av spannmålsmängden som livsmedelsindustrin använder är vete, som utgör drygt hälften av mängden. (FNB)

FNB

Mer från SLC