Havreboom inom livsmedelsindustrin

Helsingfors 13.02.2017, 15:09

Inrikes

Livsmedelsindustrin i Finland använder redan nästan lika mycket havre som råg, framgår det av färsk statistik från Naturresursinstitutet Luke.
I fjol använde livsmedelsindustrin 84 miljoner kilo havre, vilket är nio miljoner kilo mera än året innan. Användningen av råg uppgick till 89 miljoner kilo.
Både användningen av havre och råg är ändå betydligt mindre inom livsmedelsindustrin än användningen av vete. 2016 användes 240 miljoner kilo vete för tillverkning av livsmedel.
Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål samlas in kvartalsvis av livsmedels- och foderindustrin samt av den övriga industrin som använder spannmål. (FNB)

FNB

Mer från SLC