Höjd risk för sorkfeber i Mellersta och Västra Finland

Helsingfors 08.11.2017, 13:36

Inrikes

Ängssorkar förekommer ställvis i större mängder i Mellersta och Västra Finland, vilket höjer risken att insjukna i sorkfeber inom de här områdena, meddelar Naturresursinstitutet Luke.
De flesta fallen av sorkfeber inträffar i slutet av hösten och i början av vintern då ängssorkarna förflyttar sig till människoboningar och uthus. Virusen i sorkarnas avföring och urin frigörs i omgivningen och transporteras via damm in i människornas andningsvägar.
Institutet för välfärd och hälsa uppger att sjukdomen börjar med hög feber, varefter man får huvudvärk, illamående samt mag- och ryggsmärtor. Vissa lider av övergående synrubbningar. Senare kan det framkomma tecken på njursvikt, till exempel minskad mängd urin. I konvalescensskedet överstiger mängderna det normala.
Någon egentlig virusmedicin finns inte, utan behandlingen är palliativ. Det finns inte heller något vaccin mot sorkfeber. (FNB)

https://www.luke.fi/uutiset/niukasti-myyria-suurimmassa-osassa-suomea/
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/puumalavirus

FNB

Mer från SLC