Hungrigt skadedjur

Stockholm 17.02.2017, 09:01

Utrikes

Armélarven kommer ursprungligen från Nord- och Sydamerika, men sprider sig nu i flera länder i Afrika. Larverna kan ödelägga den viktiga majsproduktionen när den förstör unga plantor och tuggar sig igenom majskolvarna.
Skadedjuret har troligtvis kommit till kontinenten som vuxen eller som ägg genom kommersiell flygtrafik. Dess goda flygförmåga har sedan gjort att den spridit sig över Afrika.
Föredrar majs, men det finns uppgifter om angrepp på över hundra olika växtarter, däribland ris, durra och sockerrör.
Källa: Centre for Agriculture and Bioscience International (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC