Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Helsingfors 21.09.2017, 17:24

Ekonomi

MetsäGoups bioproduktfabrik och andra investeringar i skogsindustrin syns tydligt i virkeshandeln, säger skogsekonomen MatleenaKniivilä på Pellervo ekonomiska forskning.
Virkeshandeln har ökat kraftigt. Nu väntas avverkningarna också öka. Fabriken i Äänekoski ändrar också radikalt på Metsä Groups inköpsområden.
Också UPM har investerat under de senaste åren i att öka kapaciteten i sina fabriker och även Stora Enso har gjort investeringar. Dessutom planeras flera nya massafabriker.
- Äänekoski har säkert synts redan en längre tid. Virkesuppköpet har pågått redan länge innan fabriken startades, säger Kniivilä.
Skogsindustrin meddelade tidigare den här månaden att skogsbolagen i januari-augusti köpt 11 procent mer virke än medeltalet under tio år för motsvarande period.
Metsä Group började köpa virke till fabriken i Äänekoski förra året. De första avverkningarna inleddes i augusti litet innan fabriken öppnades.
- Virkeshandeln ökar också i framtiden, men ökningen är inte lika stor när inköpsmängderna stigit, säger Kniivilä.
Enligt PTT:s prognos från i våras ökar virkeshandeln i privatägda skogar i år med 6-8 procent jämfört med i fjol. Nästa år är ökningen 2-4 procent.
Även om virkeshandeln ökat har priset inte ändrats. Priset på i synnerhet massaved ligger stilla, strax under 20 euro per kubikmeter. Priset på barrträdstimmer har varierat lite mera men nivån har stannat under 60 euro. Kniivilä förklarar de stabila priserna med att det också finns ett stort utbud på virke. (FNB)

FNB

Mer från SLC