Järvikylä överrumplades av S-gruppens sänkta priser

Helsingfors 16.01.2017, 03:00

Inrikes

Järvikylän kartano, som producerar kruksallat och -kryddor, hade ingen aning om att S-gruppen planerade att sänka priserna på inhemska grönsaker.
- Det överrumplade oss att priserna på våra produkter sänktes utan att vi alls kontaktades, vare sig innan eller efter att det hände, säger Jukka Pehkonen, vd för Famifarm som driver Järvikylä gård i Jorois.
Han säger att priserna inte alls diskuterats med S-gruppen. Allt annat samarbete fortsätter som förr.
Pehkonens bedömning är att de lägre priserna ökat efterfrågan på kruksallat och -kryddor. Men han påpekar att det på grund av jul- och nyårshelgerna ännu är svårt att med säkerhet säga något om försäljningen.
Fjolårets vegetariska kampanjer märktes inte för Järvikyläs del som något större hopp utan efterfrågan har ökat jämnt.
- Man äter mer grönsaker. Det är en längvarig trend och märks naturligtvis i efterfrågan och har märkts i flera år, säger Pehkonen.
Priserna på kruksallat har stigit måttligt sedan 2002. Pehkonen säger att trenden varit densamma för producentpriserna.
- Prisstegringen för sallatsprodukterna har varit mycket anspråkslös. Jag tror att de speglar väl vad som händer här på produktionsnivån, säger han.
Däremot har kostnaderna stigit mer. Det har enligt Pehkonen lett till att man tvingats effektivera produktionen och produktutvecklingen.
- Produkterna håller väl och det blir litet svinn i butikerna. Det leder till att affärernas marginal blir större eller att man i motsvarande grad sänker priserna, säger han.
Större försäljning driver samma sak, enligt Pehkonen.
- En större mängd leder till att vi kan effektivera vår verksamhet när produktionsvolymen ökar. Det är klart. (FNB)

FNB

Mer från SLC