JK prickar ministerium: Samerna hördes för sent

Helsingfors 27.03.2017, 20:12

Politik

Justitiekanslern säger att samerna inte hördes i tid då man förhandlade om och beredde fiskeavtalet för Tana älv. Sametinget klagade hos JK i november.
Sametinget säger bland annat att förhandlingarna inte arrangerades på vederbörligt sätt och i rätt tid.
Dessutom anser Sametinget att innehållet i fiskeavtal kränker samernas grundlagsstadgade rättigheter. Avtalet kortar bland annat ner tiderna då det är tillåtet att fiska i älven. Dessutom införs en ny typ av kvoter för turistfisketillstånd.
Biträdande justitiekanslern Risto Hiekkataipale anser att Jord- och skogsbruksministeriet delvis försummat sin lagstadgade förhandlingsplikt. I underhandlingarna med Sametinget diskuterades de facto bara frågor kopplade till genomförandet av avtalet.
- För att Sametingets lagstadgade rätt att få påverka frågor som gäller dem själva skulle ha tillmötesgåtts på ett genuint sätt borde förhandlingarna om själva avtalet och dess innehåll ha förts innan förhandlingarna mellan Finland och Norge avslutades.
Hiekkataipale säger att den här delen av behandlingen inte på vederbörligt sätt levde upp till kravet på god förvaltning som stadgas i förvaltningslagen och grundlagen.
Avtalsförhandlingarna mellan Finland och Norge slutfördes i somras. Det första lagutkastet blev klart i slutet av september och skickades till Sametinget. Förhandlingarna med Sametinget inleddes i oktober, då avtalet med Norge redan hade undertecknats.
Ministeriet anser att Sametinget och lokala aktörer hade ett stort inflytande på förhandlingarna och slutresultatet. Sametinget däremot säger däremot att ministeriet förbisåg den viktigaste lagstadgade möjligheten för dem att påverka beslutsfattande som berör ursprungsbefolkningen.
Riksdagen klubbade igenom fiskeavtalet förra veckan. Suomen Kuvalehti var först ute med nyheten om JK:s beslut. (FNB)

FNB

Mer från SLC