JSM: Antti-Jussi Oikarinen utnämns att leda Landsbygdsverket för viss tid

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner agronomie- och forstmagister Antti-Jussi Oikarinen till överdirektör för Landsbygdsverket för viss tid från och med den 1 maj 2017. Oikarinen har arbetat som avdelningsdirektör vid Landsbygdsverket sedan 2015 och varit första ställföreträdare för överdirektören vid verket.

Innan Oikarinen kom till Landsbygdsverket har han bl.a. varit strategidirektör vid NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter, överdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt avdelningschef vid Södra Österbottens arbets- och näringscentral.

Att tjänsten som överdirektör vid Landsbygdsverket tillsätts för viss tid har samband med tidtabellen för det sammanslagningsprojekt som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet. Enligt projektet upphör Landsbygdsverkets och Livsmedelssäkerhetsverkets verksamhet som separata myndigheter vid utgången av 2018. Den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi

Mer från SLC