JSM: Enklare att sälja grönsaker och honung direkt på gården

Statsrådet ändrade den 12 januari förordningen om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten. Enligt den nya förordningen får gårdarna sälja betydligt mer grönsaker, honung och svamp direkt på gården, vilket gör det lättare för konsumenter att få tag i närproducerad mat. Ändringen minskar också pappersarbetet på gårdarna.

Den största mängden bladgrönsaker som en gård får sälja direkt till konsumenten höjdes från 5 000 kg till 50 000 kg och mängden svamp och primärprodukter av t.ex. potatis och rotfrukter, från 10 000 kg till 100 000 kg. I stället för 1 000 kg får gårdarna nu sälja 2 500 kg honung.

Liknande ändringar gäller också för bladgrönsaker (max. 50 000 kg), andra primärprodukter och svamp (max. 100 000 kg) samt honung (max. 2 500 kg) som levereras till detaljförsäljning. Av de verksamheter som ligger under dessa gränser krävs inte en liknande egenkontroll som av leverans av större mängder.

– Den ändrade förordningen rör i praktiken alla växtodlingsgårdar och honungsproducenter. Ändringen minskar också pappersarbetet. I fortsättningen får gårdar således sälja större mängder av dessa produkter utan att försäljningslokalerna behöver uppfylla kraven på livsmedelslokaler eller på anmälan om livsmedelslokaler och utan att livsmedelssäkerheten skulle bli lidande av detta, berättar veterinärrådet Marjatta Rahkio på jord- och skogsbruksministeriet.

Till detaljförsäljning får nu levereras max. 5 000 kg fågelägg (tidigare 2 500 kg). Ändringen gäller speciellt andra ägg än hönsägg. Bestämmelser om mängden hönsägg har utfärdats tidigare.
Ändringarna i förordningen meddelades i somras till Europeiska kommissionen och andra EU-medlemsstater. EU har godkänt ändringarna.

Begränsningar i direktförsäljning av groddar
Tidigare har gårdar fått sälja 10 000 kg groddar direkt till konsumenten och leverera till detaljförsäljning, men nu har mängden sänkts till 5 000 kg. Orsaken till minskningen är det kontrollbesök som EU i juni 2015 gjorde för att granska primärproduktionen.

– Enligt kontrollbesöket är en årsproduktion på 10 000 kg för hög och står i konflikt med EU-lagstiftningens anda. De företag som i fortsättningen säljer direkt till konsumenten eller levererar till detaljförsäljning mer än 5 000 kg groddar per år ska söka godkännande enligt EU-bestämmelserna och göra de undersökningar som EU-lagstiftningen kräver. I detta nu gäller detta färre än 10 företag, men framtida utvidgningar av verksamheten kommer det så klart att begränsa, säger Rahkio.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Marjatta Rahkio, veterinärråd, tfn 050 5690 522, marjatta.rahkio(at)mmm.fi

Mer från SLC