JSM: EU-stöd för hälsosam skolmat – i Finland fokuserar stödet på ekologiska produkter

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att ändra systemet för distribution av livsmedel till skolor. Efter ändringen ska ekologiskt producerade livsmedel, t.ex. mjölk, frukt och grönsaker, få mer stöd än sedvanligt producerade produkter. Ändringen, som förväntas öka efterfrågan på ekologiska produkter, ska börja gälla hösten 2017.

Europeiska unionen beviljar stöd för distribution av mejeriprodukter samt frukt och grönsaker till skolelever. Syftet med systemet är att lära barn och unga hälsosamma ätvanor och öka konsumtionen av näringsrika produkter. EU:s nya bestämmelser om skoldistribution träder i kraft i augusti 2017, varför ministeriet bereder ändringar i lagen om marknadsorganisation och tar fram ett nytt system för distribution av livsmedel till skolor.

Efter ändringen är stödet för ekologiskt producerad mjölk klart större än för sedvanligt producerad mjölk. Enligt preliminära planer uppgår stödet för ekologisk mjölk till 27 cent per liter och stödet för vanlig mjölk till nio cent per liter.

- I Finland vill vi att stödet ska fokusera i synnerhet på ekologiska produkter. Kommunernas och städernas kök kan genom egna beslut inverka på produkternas åtgång. Målet är att daghem och skolor allt oftare kan servera barn inhemsk ekologisk mjölk och inhemska ekologiska grönsaker, berättar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

År 2016 blev det tillåtet att D-vitaminberika ekologisk mjölk, vilket har gjort det lättare för skolor och daghem att välja ekologisk mjölk till maten.

Ett nytt stöd ska uppmuntra oss att äta mer frukt och grönt
Till skillnad från tidigare ska Finland bevilja stöd även för distribution av frukt och grönsaker. Preliminärt ska ungefär tio produkter få stöd. Till de flesta av de här produkterna finns det också ett inhemskt alternativ. Stödet för ekologiska produkter är 75 procent och för vanliga produkter 65 procent av inköpspriset utan skatt. Stödet ska gälla för grundskolor och det relativt höga stödet ska nästa höst betalas bara under en kort tid när den inhemska skörden är som bäst.

En del av EU:s stödpengar ska användas för åtgärder som presenterar finsk livsmedelsproduktion i skolorna. Samtidigt vill man lära barnen hälsosamma ätvanor.

– Jag hoppas att vi börjar tänka mer på var maten kommer ifrån och hur den är producerad och att det också ska synas i våra val i vardagen. När vi väljer mer ekologiska produkter, kanaliseras stödet i högre grad till mervärdesprodukter och samtidigt till jordbrukssektorn. Vi har sett de ekologiska produkternas frammarsch i Sverige och Danmark och jag tror att vi har alla förutsättningar att detsamma händer också här i Finland, säger Tiilikainen.

Finlands andel av EU:s skolmjölksstöd är ca 3,8 miljoner euro och för distribution av frukt och grönsaker får vi använda omkring 1,6 miljoner euro. Syftet med det höjda stödet för ekologiska produkter är att i enlighet med statsrådets principbeslut nå en andel på minst 20 procent av totalkonsumtionen. Stödet är en del av jordbrukets krispaket 2016. Bestämmelser om stödnivåer och de produkter som kommer att beviljas stöd utfärdas genom förordning av statsrådet som sänds på remiss våren 2017.

Ytterligare information:
Risto Lahti, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Pekka Sandholm, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2416, pekka.sandholm(at)mmm.fi

Mer från SLC