JSM: EU:s jordbruksministrar diskuterar markvård och växtskyddsmedel

Det bästa sättet att främja hållbar användning av jordbruksmark är enligt Finland att man genomför flexibla med EU:s gemensamma jordbrukspolitik förenliga åtgärder som tar hänsyn till de lokala förhållandena. Att utbilda jordbrukare och förbättra deras kunnande är det effektivaste sättet att hantera risker relaterade till växtskyddsmedel.

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) ska diskutera hållbar markvård och den gemensamma jordbrukspolitiken på mötet i Bryssel den 6 november. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Enligt Finland främjas hållbar användning av jordbruksmark bäst genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Det finns ingen orsak att utfärda andra särskilda bestämmelser för detta ändamål. Enligt Finlands ståndpunkt ska den gemensamma jordbrukspolitiken vara tillräckligt flexibel för att varje medlemsland kan välja sådana metoder för hållbar markvård som möter landets behov och som lämpar sig för de lokala förhållandena.

Rådet får också ta del av Europeiska kommissionens presentation om nationella verksamhetsplaner för användning av växtskyddsmedel som siktar på att förebygga risker vid användning av växtskyddsmedel. Finland anser att målet nås bäst genom information, utbildning och rådgivning.  En utbildad kompetent användare av växtskyddsmedel har de bästa färdigheterna att lösa utmaningarna på rätt och hållbart sätt.

Kommissionen ger också rådet en lägesöversikt över de frågor som gäller internationell handel med jordbruksprodukter. Det pågår flera handelsförhandlingar i EU som kan påverka både utvecklingen av livsmedelsexporten och skärpningen av importkonkurrensen.

Mer information
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
kari.valonen(at)mmm.fi

Mer från SLC