JSM: Finska och kinesiska myndigheter ingick avtal om export av griskött

Samarbetet mellan Finland och Folkrepubliken Kina till ära undertecknades den 6 november ett avtal om export av griskött från Finland till Kina. Exporten underlättas av ett gemensamt elektroniskt system som ska innehålla uppgifter om exportanläggningar. Systemet är det första i sitt slag.

I systemet sparas uppgifter om Atrias anläggning i Nurmo som redan exporterar griskött till Kina och om HK Scans produktionsanläggning i Forssa. Enligt det undertecknade avtalet rekommenderar båda ländernas myndigheter att anläggningen i Forssa tas upp på listan över godkända exportanläggningar. Även ett elektroniskt system med exportlicenser ska införas.

– Jag är stolt över det arbete som Livsmedelssäkerhetsverket har gjort för att utveckla de elektroniska systemen tillsammans med de kinesiska myndigheterna, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

– Genom att satsa på digitalisering bidrar vi samtidigt till export av finska livsmedel.

– Det är en stor ära för Finland att vara bland de allra första länder som utvecklat dessa system med Kina, berättar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som just kommit hem från en exportfrämjande resa till Kina. Husu-Kallio undertecknade för Finlands del det bilaterala samarbetsprotokollet i Beijing den 6 november.

Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424
Riitta Rahkila, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 050 591 4790

Mer från SLC