JSM: Förslagen till utveckling av övervakningen av jordbruksproduktionen börjar genomföras

Utredningen om utveckling av övervakningen av jordbruksproduktionen som gavs ut i juni 2017 ska sändas på remiss. Branschaktörer förväntas lämna synpunkter på en prioritetsordning för utvecklingsförslagen.

I utredningen som gjorts på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet presenterar utredarna Kirsi Henttu, Pia Lehmusvuori och Timo Lehtiniemi 60 förslag till utveckling av bl.a. övervakningsprocesserna och behandlingen av informationsflödet i samband med övervakning.  Utredningen studerar all övervakning av jordbruksproduktionen på gårdarna som en helhet: övervakning av jordbrukarstöd och strukturstöd samt övervakning som hänför sig till substansen, såsom djurens välbefinnande, djurs hälsa, växtskyddet och livsmedelssäkerheten.

Ministeriet skickar utredningen på remiss i slutet av augusti. Ministeriet vill få in intressentgruppernas synpunkter på utvecklingsförslagen och åsikter om i vilken ordning de ska genomföras.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä träffade i dag Landsbygdsverkets och Livsmedelssäkerhetsverkets representanter, som arbetar med övervakningsanvisningarna, samt MTK:s och SLC:s representanter. Enligt minister Leppä har arbetet med att utreda hur förslagen ska genomföras redan inletts:

– Utredarna har gjort många bra förslag. Vi kan dock inte genomföra alla på en gång. Därför måste vi prioritera. Jag hoppas att intressenterna ger sin syn på vilka förslag vi först ska gå vidare med.

Processens verktyg, dvs. informationssystemen, är enligt Leppä ett viktigt utvecklingsområde:
– Ett bra mål är att såväl jordbrukarna som inspektörerna inte ska behöva lagra uppgifterna på fler än ett ställe. Att lagra dem på flera olika ställen skulle vi då kunna glömma.

Även EU-kommissionen arbetar för att göra övervakningssystemet vettigare.

– EU-kommissionen väntas inom kort ge förslag på hur övervakningen av arealbaserade stöd ska delvis kunna ersättas med regelbunden satellituppföljning, om medlemslandet så vill, berättar minister Leppä.

– Både jord- och skogsbruksministeriet och vissa andra medlemsländer har redan tidigare lämnat liknande förslag till EU-kommissionen. Det är fint att kommissionen nu tagit itu med förslagen. Finland har gett kommissionen också många andra förslag till att förenkla EU-bestämmelserna och vi fortsätter arbetet för att genomföra dem, understryker minister Leppä.

Utredningen om utveckling av övervakningen av jordbruksproduktionen är ett led i regeringens spetsprojekt som gäller avreglering. Utredningen stöder strukturreformen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till vilken också landskapsreformen och sammanslagningen av Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket 2019 är kopplade.

Utredning om utveckling av övervakningen av jordbruksproduktionen (på finska, innehåller en sammanfattning på svenska)

Ytterligare information
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0400 395 537 (utredning)
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 040 704 0555 (övervakning med satelliter)
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC