JSM: Första finska fjäderfäproducenter registrerade i Japan – ökad finansiering från ministeriet för livsmedelsexport

Jord- och skogsbruksministeriet och programmet Food From Finland har kommit överens om en ytterligare finansiering på 700 000 euro som ska användas för att främja livsmedelsexporten år 2017. Ministerdelegationens och företagens gemensamma exportfrämjande resor har lett till goda resultat. Under resan i mars ingick parterna ett avtal om export av finskt fjäderfäkött till Japan.

– Att främja livsmedelsexporten står högt på regeringens lista. Det nya avtalet med Food From Finland är en förutsättning för att detta viktiga arbete ska fortsätta på lika bred front som hittills. Likaså är Livsmedelssäkerhetsverkets nya förberedande arbetskultur som bidrar till små och medelstora företags ansträngningar att exportera också viktig. Exportstimulans förbättrar också handelsbalansen och samtidigt det finska lantbrukets lönsamhet, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som höll ett anförande på Food From Finlands exportutbildningsdag.

Food From Finland som inleddes hösten 2014 är ett Team Finland-tillväxtprogram på livsmedelsområdet. I programmet, som leds av Finpro, har hittills deltagit drygt 100 finska livsmedelsföretag. Programmet ska bidra till att fördubbla den finska livsmedelsexporten före år 2020.

Exportfrämjande resa till Asien öppnade upp exportmöjligheter för finskt fjäderfäkött
Det senaste beviset på samarbetsresultat är den ministerledda exportfrämjande Team Finland-resan till Japan och Sydkorea i mars. Då avtalade parterna om export av finskt fjäderfäkött till Japan. Avtalet arbetades fram rekordartat snabbt - avtalet var klart på kortare tid än en månad efter den första kontakten. De finska fjäderfäanläggningarnas uppgifter finns nu registrerade i det japanska registret och företagen kan börja exportera fjäderfäkött.

– Den spetsprojektfinansiering som reserverats för exportfrämjande åtgärder spelade också en stor roll när det gäller att börja exportera fjäderfäkött till Japan, berättar minister Tiilikainen.

Godkännandeprocessen gick snabbare på grund av Finlands goda djursjukdoms- och livsmedelssäkerhetsläge samt japanernas goda erfarenheter om de övriga livsmedel som Finland importerar till Japan, bl.a. griskött.

– I Japan och Sydkorea lyftes Finlands goda djursjukdomssituation fram i förhandlingarna såväl på politisk nivå som på tjänstemannanivå. För att det goda läget ska fortsätta, är det väldigt viktigt att vi samarbetar med företagarna. Vi måste se till att våra livsmedel även i fortsättningen är rena och sjukdomarna få, konstaterar minister Tiilikainen.

Att exportera finskt fjäderfäkött till Japan är ett led i regeringens spetsprojekt som handlar om att främja livsmedelsexporten. Spetsprojektet siktar till att utvidga exporten av finska livsmedel till marknadsområden utanför EU som kräver myndighetsförhandlingar för att kunna öppnas upp. Spetsprojektet som inleddes år 2016 har hittills hjälpt att öppna upp exportmöjligheter för nötkött i Hongkong, fjäderfäkött i Sydkorea samt för griskött och mejeriprodukter i Sydafrika. Projektet pågår till utgången av 2018.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 040 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Mer från SLC