JSM: Ilkka Mäkelä utsett till utredare av livsmedelskedjan

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett en utredare som ska komma med förslag till åtgärder för att utveckla livsmedelskedjans verksamhet och främja livsmedelsexporten. Som utredare arbetar Ilkka Mäkelä tills 30.6.2017. Utredningen är ett led i arbetet för att införa statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik.

Utredningen ska hjälpa att införa redogörelsen Mat2030 och nå regeringsprogrammets mål att genom ökad livsmedelsexport förbättra bytesbalansen i utrikeshandeln. För att uppnå dessa mål ska man skapa en ny samarbetsmodell, aktivera samverkan mellan livsmedelskedjans olika aktörer och ta fram definierade åtgärder för att minska det administrativa arbetet.

- Arbetet med redogörelsen har nu inletts och utredningen är ett led i det arbetet. När vi tänker på livsmedelskedjans konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt, är det viktigt att öka mervärdet i högkvalitativa livsmedel, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ett av målen för utredningen är att förbättra samarbetet mellan livsmedelskedjans olika aktörer. Med livsmedelskedja avses alla livsmedelsbranschens aktörer inom livsmedelstillverkning, förädling, handel och konsumtion. Utredaren ska arbeta fram förslag till åtgärder som ska öka livsmedelskedjans mervärde, fördjupa företagens samarbete inom livsmedelsexporten och kartlägga vilka behov av utveckling uppfyllelsen av dessa mål innebär för lagstiftningen eller vilka andra utvecklingsbehov det eventuellt medför.

Utredaren ska samla förslag från de olika aktörerna och utifrån aktörernas insats ta fram förslag till åtgärder för att utveckla kedjans verksamhet och skapa nya verksamhetsmodeller. Utredningen förväntas vara klar vid slutet av juni 2017.

Mer information:
Ilkka Mäkelä, utredare, tfn 050 0831 116, ilkkak.makela(at)gmail.com
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Mer från SLC