JSM: Janne Impiö blir kommunikationsdirektör på jord- och skogsbruksministeriet

Statsrådet utsåg i dag den 7 december FM Janne Impiö till kommunikationsdirektör på jord- och skogsbruksministeriet. Tjänsten söktes inom utsatt tid av 15 personer. Impiö inleder arbetet den 8 januari 2018.

Sedan år 2011 har Janne Impiö arbetat på tidningen Maaseudun Tulevaisuus, först som politisk redaktör och från år 2012 framåt som nyhetschef. Tidigare har han varit bl.a. politisk redaktör för tidningen Suomenmaa med ansvar att följa upp arbetet i riksdagen och statsrådet samt EU-frågor.

Kommunikationsdirektören svarar för ministeriets externa och interna kommunikation och samordning av förvaltningsområdets kommunikation. Kommunikationsdirektören har ansvar för strategisk och operativ planering, samordning, uppföljning, utveckling och budgetering av kommunikationen. Vidare bistår direktören ledningen i kommunikationsfrågor.

Ytterligare information:
Riitta Itkonen, förvaltningsråd, tfn 0295 16 2383 

Mer från SLC