JSM: Jordbruksministrarna diskuterar riskhantering på ett informellt möte

EU:s jordbruksministrar samlas i Tallinn den 3–5 september 2017. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid det informella mötet.

På mötets agenda står diskussion om de metoder i EU:s framtida gemensamma jordbrukspolitik som ska hjälpa jordbrukare att hantera risker. Ordförandelandet Estland har kommit ut med ett riskhanteringsdokument som innehåller nya metoder för att bättre än tidigare rusta sig mot risker i produktionen. Medlemsländerna diskuterar vilka regler länderna ska ta fram i samband med den följande jordbrukspolitiska reformen för att förbättra riskhanteringen.

Enligt Finland ska reglerna möta de risker som jordbrukare inte själva kan rusta sig mot bättre än i nuläget. Handelspolitiska eller katastrofala klimatrisker kräver att den gemensamma politiken har fungerande metoder för att få riskerna ska jämna ut sig.

Att förebygga risker är enligt Finland det kostnadseffektivaste sättet att stärka riskhanteringen. Ett målmedvetet arbete för att bekämpa växt- och djursjukdomar samt jordbrukarnas kompetens har redan länge varit en väsentlig del av riskhanteringen. I stället för krisreserven i systemet med direktstöd ska man ta fram en mer flexibel lösning och fundera på metoder som bl.a. ska öka användningen av försäkringar.

Ett av samtalsämnena på det informella ministermötet är fipronil som har hittats i äggen. Kommissionen ska ge medlemsländerna en lägesöversikt. I Finland har man inte hittat några spår av fipronil i konsumentäggen. Det är inte tillåtet att använda fipronil när det gäller livsmedelsproducerande djur.

Ytterligare information
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269
kari.valonen@mmm.fi

Mer från SLC