JSM: Jukka-Pekka Kataja och Risto Lahti blir minister Leppäs specialmedarbetare

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare är Jukka-Pekka Kataja och Risto Lahti.

De har tidigare arbetat som jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainens specialmedarbetare inom jordbruks- och miljöministeriets förvaltningsområde. Risto Lahti ska svara för jordbruks- och livsmedelsfrågor, Jukka-Pekka Kataja för övriga till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde hörande frågor.
Annukka Kimmo fortsätter som ledamotsassistent för minister Leppä.

Mer information:
Jukka-Pekka Kataja, specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Mer från SLC