JSM/Minister Leppä: Finland har inte råd att låta bli att använda glesbygdens möjligheter

Landsbygdspolitiska rådets nyutnämnda ordförande och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä framförde idag att jord- och skogsbruksministeriet bereder omgående ett förslag till statsrådet om tillsättandet av en parlamentarisk arbetsgrupp för att förbättra glesbygdens möjligheter.

– Merparten av vårt lands resurser med vilka vi bygger lösningar för den cirkulära ekonomin, bioekonomin, matproduktionen, landsbygds- och naturturismen – för hela Finlands tillväxt samt för att nå globala och EU-målsättningar – finns på glesbygden, betonade minister Jari Leppä i dagens (31.5) möte. Frågor som gäller specifikt glesbygden måste, med ett nytt perspektiv och ny tyngd, lyftas fram till diskussion och i beslutsfattandet, underströk Leppä.

– Det finns många samtidiga och olikriktade problem på glesbygden. För att finna lösningar till dessa problem behöver vi samarbete och brett politiskt samförstånd, tillade minister Leppä och underströk att glesbygdens utveckling är en gemensam sak som berör hela landet.

Minister Leppä konstaterade att tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp samt dess mandat stöder målsättningarna i statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Landsbygdspolitikens glesbygdsnätverk har till statsrådet föreslagit att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts. Rådet godkände i december ifjol Glesbygdens utvecklingsstrategi för åren 2017-2020. Utvecklingsstrategin kommer att fungera som grund för den parlamentariska arbetsgruppens.

Tilläggsuppgifter:
minister Leppäs specialmedarbetare Risto Lahti
fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn. 050 565 0424

Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström,
jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn. 0295 16 2030

Mer från SLC