JSM & Minister Leppä: Virkeshandeln in i digital värld med hjälp av regeringens spetsprojekt. Elektronisk virkeshandel öppnas på Kuutio.fi

En ny elektronisk virkeshandelsplats öppnades i dag på adressen Kuutio.fi. Tjänsten underlättar påtagligt virkesanskaffning och virkeshandel.   

- Den här e-tjänsten är unik i hela världen. Den för med sig stor konkret nytta och ett helt nytt handlingssätt. Tjänsten har utvecklats i samband med regeringens spetsprojekt, säger jord- och skogs-bruksminister Jari Leppä. 

Kuutio har utvecklats i brett samarbete inom skogssektorn. Såväl virkesförsäljare som -köpare har medverkat i arbetet.  

- Jag vill tacka alla som deltagit i utvecklingen av tjänsten. Att använda informationen om skogstillgångar och dra nytta av digitaliseringen förbättrar hela skogssektorns internationella konkurrenskraft. Likadant samarbete behöver vi också i framtiden för att kunna trygga branschens tillväxt.  

Suomen Puukauppa Oy svarade för utvecklingen av Kuutio. 

- Kuutio inleder en ny tidsperiod inom skogssektorn. Förutom att den effektiviserar virkeshandeln, skapar den också nya affärsmöjligheter inom branschen, säger Suomen Puukauppa Oy:s verkställande direktör Aku Mäkelä.

En effektivare användning av informationen om skogstillgångar och utveckling av elektroniska tjänster är ett väsentligt led i regeringens spetsprojekt "Fram för trä och nya skogsprodukter". De är också de viktigaste målen i den nationella skogsstrategin.  

Mer information: 

Aku Mäkelä, verkställande direktör, Suomen Puukauppa Oy, aku.makela(at)kuutio.fi, tfn 040 660 5160

Marja Kokkonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, marja.kokkonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2444

Mer från SLC