JSM: Nationella nordliga stöd för mjölkproduktion 2016 fastställda

Regeringen fastställde i dag det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari/december 2016. Stödet ska nu höjas med 0,3 - 0,7 cent till 8,2 - 24,1 cent per liter beroende på stödområdet.

Stödenhetskoefficienten, dvs. den andel mjölk som ger rätt till stöd, var 0,90. Koefficienten tillämpades år 2016 för att inte överskrida den maximala stödberättigande mjölkkvantiteten som kommissionen fastställt för nordligt stöd.
Stödet per liter höjs stegvis enligt stödområde så att hela den för mjölkproduktionen reserverade summan på 161,2 miljoner euro ska kunna används fullt ut. En motsvarande komplettering har gjorts årligen när man fått slutlig information om den mjölkkvantitet som producenterna producerat under hela året i området för nordligt stöd.

Ytterligare information:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi
Pekka Pihamaa, jordbruksekonom, tfn 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi

Mer från SLC