JSM: Nya landsomfattande landsbygdspolitiska projekt har valts

Med landsbygdspolitikens projektmedel finansieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex nya landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Projekten finansieras från anslaget för utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) samt från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För år 2017 hade reserverats sammanlagt ca 900 000 euro. Det belopp som söktes från moment 30.10.63 uppgick till ca 612 000 euro, det reserverade anslaget är ca 400 00 euro. Från Makera söktes ca 2 375 000 euro, det tillgängliga beloppet är 510 000 euro. Inom utsatt tid togs emot åtta (8) ansökningar om finansiering av nätverksprojekt och 21 ansökningar om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt. 

De landsbygdspolitiska projekten bidrar till att genomföra det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014 - 2020 och till att uppnå det landsbygdspolitiska rådets mål. Vid val av projekt underströks projektens lämplighet för de sökta temaområdena, effekter för hela landet samt kommunikation och typ.  

När det gäller nätverksprojekt låg fokusen på glesbygder, kompetens och sysselsättning, frivilligverksamhet och välbefinnande, livskraftig omvärld och svenskspråkig verksamhet. Forsknings- och utvecklingsprojektens huvudsakliga tematiska områden var ”konkreta lösningsmodeller och handlingssätt när det gäller landskapsreformen, social- och hälsovårdsreformen, ordnande av landsbygdens tjänster, främjande av företagsamheten, delaktighet eller insamling av landsbygdsinformation.” Övergripande synvinklar i temat var platsbaserad utveckling, smart specialisering, landsbygdssäkring och partnerskap.  

Finansiering beviljas i år för fem (5) landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex (6) forsknings- och utvecklingsprojekt.  Beslut om finansieringen av nätverksprojekt tas för tre år på budgetvillkor. Närmare information om de projekt som beviljats finansiering finns i bilagan. (bara på finska) 

Ytterligare information: 
Christell Åström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 030, fornamn.efternamn@mmm.fi
Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, tfn 0295 162 033, fornamn.efternamn@mmm.fi
 
Liitteet
Maaseutupolitiikan tutkimus ja kehittämishankkeet rahoitukset vuodelle 2017.pdf

Mer från SLC