JSM: Öppet hus på ekogårdar den 26 augusti

På Naturens dag den 26 augusti ska rekordmånga ekogårdar, dvs. 35, runt om i landet slå upp dörrarna för besökare som ska få lära sig mer om ekomatens ursprung och arbetet på gårdarna. Dagen, som vänder sig till hela familjen, ska presentera ekologisk produktion för konsumenter och producenter.

Till exempel i Nyland har sex ekogårdar öppet hus. Till vissa av dem är det enkelt att komma med allmänna trafikmedel. Gårdar i Satakunta och Åland har öppet hus för första gången, likaså två ekologiska svingårdar i Österbotten och Norra Savolax. I Södra Karelen och Norra Österbotten ordnas dagen på strandbetesmarker där ekokor och -får sköter vårdbiotoper. Bland gårdarna finns både finsk- och svenskspråkiga gårdar. Närmare information om gårdarna och dagens tidsplan finns på: http://luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2017/.
Den finska naturens dag den sista lördagen i augusti har sedan år 2013 firats med Öppet hus på ekogårdar. Den ökade och diversifierade ekologiska produktionen syns på gårdarna eftersom gårdarnas utbud av produkter är bredare än under tidigare år. Dessa gårdar föder upp bl.a. nötkreatur, får och svin och odlar bär, grönsaker och spannmål.

Bli bekant med verksamheten på gårdarna och smaka på ekologiska delikatesser
Målet med Öppet hus är att göra ekologisk produktion bekant för både konsumenter och producenter. Bönderna berättar också om den ekologiska produktionen och vad den betyder med tanke på jordbruksnaturens biologiska mångfald. På många gårdar kan besökarna träffa Luomulittos mentor. Gårdarna ordnar program för besökarna enligt sina egna möjligheter. Flera gårdar har också pop up-kaféer och säljer produkter från den egna gården eller de närliggande gårdarna.

Ekoproduktion ökar i alla landskap
Ekoproduktionen upptar närmare 12 procent av vår åkerareal. I Norra Karelen, Kajanaland och på Åland upptar produktionen redan över en fjärdedel av åkerarealen. Ekoproduktionen har ökat mest i Mellersta Finland, Norra Österbotten och Satakunta. Ekogårdar är omkring 57 ha stora, dvs. större än gårdarna i genomsnitt.

Skillnaden mellan ekologisk produktion och sedvanlig jordbruksproduktion är att ekoproducenter inte använder konstgjorda bekämpningsmedel eller gödselmedel. Ekodjur har rymligare utrymmen än vanliga djur och äter ekologiskt foder. Alla ekodjur, nöt, svin, får och höns, släpps ut på sommaren. På alla ekogårdar görs ett kontrollbesök åtminstone en gång om året. Endast för certifierad och övervakad produktion får användas EU:s ekomärke, ett blad på ett grönt underlag. Kraven på ekologisk produktion fastställs i EU:s förordning om ekologisk produktion. I Finland övervakas kraven av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och NTM-centralerna.

Öppet hus samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu, Luomuliitto, MTK och SLC.

Mer information:

Leena Seppä, lantbruksöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2373, leena.seppa(at)mmm.fi
Mia Wikström, informatör, SLC, tfn 050 355 3213, mia.wikstrom(at)slc.fi (på svenska)

Mer från SLC