JSM: ​Övergångsperioden snart över – tidsplanen för utbetalning av förskott på jordbrukarstöd ändras år 2018

Tidsplanen för utbetalning av förskott på jordbrukarstöd enligt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kommer antagligen att ändras år 2018. Förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion kan ännu i år betalas ut på samma sätt som tidigare, dvs. redan i början av oktober. Nästa år blir det förmodligen ändringar i tidsplanen när övergångsperioden som slogs fast år 2013, löper ut.

Enligt den gällande EU-förordningen (1306/2013, artikel 75) får förskott från och med år 2018 betalas ut först från och med den 16 oktober. EU:s budgetperiod går ut samtidigt, vilket orsakar ändringar i bokföringen och leder till att i praktiken kan Landsbygdsverket betala ut förskotten från och med ingången av november.

– Ursprungligen ville kommissionen få ändringen i kraft genast i början av år 2015, men vi lyckades driva frågan vidare via Europaparlamentet och fick en övergångsperiod på tre år fram till år 2018. Vi har nu också föreslagit i jordbruksrådet att övergångsperioden ska förlängas, men andra medlemsländer har tyvärr inte sett en förlängning nödvändig. Anledningen till detta är troligen att kompensationsersättningen inte är så betydande för andra länder än för oss i våra nordliga förhållanden, och förskotten har inte betalats ut så tidigt, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– Vi ska fortfarande försöka utöva inflytande via Europaparlamentet så att den nuvarande praxisen ska få fortsätta. Eventuella undantag bekräftas dock så sent att jordbrukarna bör förbereda sig för att tidsplanen för utbetalningen ändras år 2018.

Enligt EU-förordningen kan förskottet vara högst 75 procent av ersättningen. Åren 2015 och 2016 uppgick förskottet undantagsvis till 85 procent, vilket berodde på det allmänt svåra ekonomiska läget, varför det gjordes ett undantag i EU-lagstiftningen. Om undantaget tas ett separat beslut årligen efter behov. Jordbruksstöden betalas ut av Landsbygdsverket.

I tabellen på ministeriets webbplats en grov uppskattning av hur ändringen kommer att påverka tidsplanen för utbetalning av stöden (andelar som bestäms enligt areal):

Mer information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356, juha.palonen(at)mmm.fi
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 162 352, mirja.kiviranta(at)mmm.fi

Mer från SLC