JSM: Priserna på Forststyrelses jakt- och fisketillstånd har fastställts

Jord- och skogsbruksministeriet har genom sin förordning fastställt Forststyrelsens avgifter för jakt- och fisketillstånd för åren 2018-2019. Ungdomar får köpa jakt- och fisketillstånd till nedsatt pris även i framtiden. Det som är nytt i förordningen är att spöfisketillståndet för handredskapsfiske som beviljas personer under 15 år i regel är avgiftsfritt. Avsikten är att uppmuntra unga att röra sig i naturen och väcka intresset för jakt och fiske som hobby. 

Den avgiftsfria fiskerätten för personer under 15 år utvidgas att gälla nästan alla fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk som förvaltas av Forststyrelsen, likaså områden för effektivare utplantering som mestadels är fiskeplatser typ utplantera och meta.

Det stora antalet olika typer av tillstånd kommer att finnas kvar i enlighet med kundernas önskan.  Vidare kan många jakt- och fisketillstånd fortfarande sökas med mobiltelefon. 

Dygnsavgiften för kortvariga tillstånd för jakt på småvilt höjs med två euro. De intäkter som Forststyrelsens tillstånd ger, täcker de kostnader som de medför. Förordningen påverkar inte kommunbornas fria jakträtt.

Mer information:
Vilppu Talvitie, regeringsråd, tfn  0295 16 2417

Mer från SLC