JSM: Regeringen godkände ändringar i förordningen om viltskador

Regeringen godkände i dag ändringarna i förordningen om viltskador. I förordningen finns bestämmelser om ersättningar för de skador som hjortdjur orsakar i skog och rovdjur på ren.

Systemet för att bedöma skogsskador ska bli enklare och skadeklasserna enligt trädslag ska slås samman. Vidare börjar man tillämpa nya hjälptabeller för att räkna ersättningarna. 

År 2016 uppgick värdet av skogsskador till ca 432 000 euro. De nya tabellerna innebär att skadeersättningarna kan stiga med ca 25 procent. Det enklare bedömningssystemet kommer också att höja den genomsnittliga ersättningsnivån med ungefär nio procent. När vi tänker på t.ex. älgskador år 2016, skulle ersättningarna ha stigit med ca 147 000 euro.  

Samtidigt minskar ändringarna dock påtagligt de administrativa kostnaderna för Finlands skogscentral som sköter bedömningen av älgskador. Ersättningarna betalas med jaktlicensinkomsterna.

I förordningen anges också renskötselområdets kalvnings- och kalvdödlighetsprocent som ligger till underlag för ersättningen för försvunna kalvar 2016 och oersatta kalvskador 2015.

Förordningen träder i kraft den 15 maj 2017.

Mer information:
Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 040 7336229

Mer från SLC