JSM: Siti Nurbaya Bakar, miljöminister i Indonesien, och minister Tiilikainen undertecknade skogssamarbetsavtal

Indonesiens miljö- och skogsbruksminister Siti Nurbaya Bakar och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknade i dag ett samförståndsavtal om bilateralt samarbete inom skogsbruk och hållbar användning av naturresurser. Tiilikainen står som värd för Siti Nurbaya Bakar den 6 - 8 april.

Målet med besöket är att främja samarbetet mellan länderna i synnerhet inom utbildning och forskning. Indonesien har världens tredje största tropiska regnskog med en mångfaldig natur. Världens största örike är dock också ytterst utsatt för den utarmning av naturen som följer av klimatförändringen.

Under besöket ska den indonesiska delegationen bekanta sig med vårt skogsbruk och dess särdrag samt vår skogsforskning och -utbildning. Den indonesiska delegationen ska igen presentera sin verksamhet för att förebygga avskogning och olagliga avverkningar. Vidare ska parterna diskutera skogsbränder och hanteringen av dem samt skydd och hållbar användning av myrmarker. Att öka skyddet av myrmarker är ett av Indonesiens mål.
Indonesien är en viktig partner för Finland bl.a. i klimat- och mångfaldsavtalsförhandlingar. Skogsbruket ges hög prioritet bl.a. i FN:s mål för hållbar utveckling 2030. 

Indonesien och EU undertecknade år 2011 ett frivilligt partnerskapsavtal (Voluntary Partnership Agreement). Efter avtalet och det arbete som Indonesien gjort för att utveckla skogsförvaltningen och främja laglig skogsanvändning, har Indonesien som första land slutfört handelsavtalsprocessen med EU. Detta ger rätt att importera timmer och träprodukter till Europa enligt FLEGT-licenssystemet. Den obligatoriska licensen påvisar att produktionskedjan för tropiskt timmer är laglig och ger på det viset indonesiska produkter tillträde till EU-marknaden.

Mer information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
Marjukka Mähönen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 128, marjukka.mahonen(at)mmm.fi

Mer från SLC