JSM: Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga stödnivåerna för 2017 års växthusproduktion i Södra Finland. Detta nationella stöd uppgår till sammanlagt 11,58 miljoner euro.

I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, det vill säga 3,4 euro per m2 när det gäller kort odlingsperiod (2 - 7 mån) och 9,4 euro per m2 i fråga om lång odlingsperiod (över 7 mån).

Stödet per m2 har sänkts något jämfört med den uppskattade nivån eftersom den faktiska odlingsarealen var större än den beräknade arealen. Efter justeringen av stödnivån motsvarar stödets totalbelopp i år den eftersträvade efterfrågan på stöd för växthusproduktionen i Södra Finland.

Ytterligare information:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Mer från SLC