JSM: Stor landvinning inom finsk livsmedelsexport

Finland får börja exportera ägg och ägg- och nötköttsprodukter till Hongkong. Om exporten avtalades under jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelssäkerhetsverket Eviras exportfrämjande besök i Hongkong den 8 - 9 maj 2017. Äggexporten, som startar den 1 juni 2017, öppnar samtidigt också marknaden för ekologiska produkter. Nötkött får exporteras redan från och med den 15 maj 2017.

– För första gången i historien har myndighetsförhandlingarna lett till nya exportmarknader för finska ägg och äggprodukter i länder utanför EU. En del av produkterna kommer dessutom att vara ekologiska, gläder sig jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Om ett exporttillstånd för ägg och äggprodukter avtalades under resan som ministeriets och Eviras representanter gjorde till Hongkong denna vecka. Den gemensamma exportfrämjande resan var ett led i regeringens spetsprojekt som ska främja den finska livsmedelsexporten till marknadsområden utanför EU. Spetsprojektet pågår till utgången av år 2018.

Projektet för att exportera ägg och äggprodukter till Hongkong inleddes i december 2016 på begäran av finska aktörer. Evira samlade ihop den information som behövdes och skickade den till livsmedelssäkerhetsmyndigheterna i Hongkong i april 2017. Exportfrågan togs upp på agendan i förhandlingarna som resulterade i en överenskommelse om export av ägg och äggprodukter från och med den 1 juni 2017.

– Till det positiva slutresultatet bidrog framför allt den goda djursjukdoms- och salmonellasituationen i vårt land. Allt som allt gick godkännandeprocessen mycket snabbt, berättar ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som just återvänt från Hongkong.

Informationen som livsmedelssäkerhetsmyndigheten i Hongkong skickade före besöket i slutet av april om att Finland får börja exportera nötkött från och med den 15 maj 2017 bekräftades med exportintyg. Markandstillträdesprojektet som inleddes för nästan exakt ett år sedan har nu nått sitt slut. Att exportera fjäderfäkött och griskött till Hongkong har varit möjligt sedan år 2015.

Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi
Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Thimjos Ninios, processledare, Livsmedelsäkerhetsverket Evira, tfn 040 194 2446, thimjos.ninios(at)evira.fi

Mer från SLC