JSM: Totalt 6,1 miljoner euro betalas i EU-finansierat krisstöd för mjölkproduktion

I Finland kommer mjölkproducenter i år att beviljas 6,1 miljoner euro i anpassningsstöd. Mjölkproduktionen har under januari–maj minskat med cirka två procent i hela landet jämfört med fjolåret.

I syfte att underlätta konsekvenserna av Rysslands importrestriktioner offentliggjorde Europeiska kommissionen i somras ett krispaket på 500 miljoner euro för att stödja medlemsländernas husdjursskötsel, som befinner sig i svårigheter. Av denna summa avsattes 150 miljoner euro i stöd för att minska mjölkproduktionen i hela EU. Resten, dvs. 350 miljoner euro, anvisas till program för anpassningsstöd för den husdjursskötsel som medlemsländerna bedriver.

Anpassningsstöd för mjölkproduktion betalas till 1 129 gårdar. De gårdar som ansökt om stöd minskade sin produktion med 28,7 miljoner liter jämfört med perioden januari–maj året innan. Den produktionsminskning som får stöd motsvarar 21,8 miljoner liter. En del av de gårdar som ansökt om stöd minskade inte sin produktion med minst tre procent, vilket var ett krav för att stöd skulle beviljas. Vissa hade avslutat produktionen helt innan minskningsperioden inleddes.

Till producenter betalas 30 cent i anpassningsstöd per stödberättigad liter, och stöd fås för en produktionsminskning på högst 30 procent. För att få stöd måste mjölkproducenten ännu i januari 2017 leverera mjölk till ett mejeri. Under perioden januari–maj har sammanlagt 146 gårdar avslutat sin mjölkproduktion helt och hållet. I maj 2017 fanns det sammanlagt 7 071 mjölkproducenter.

Finlands andel av finansieringen av EU:s krispaket är 7,5 miljoner euro. Man beslutade att använda det till att balansera mjölkmarknaden genom att betala anpassningsstöd för en tillfällig minskning av mjölkproduktionen. Överutbudet på mjölk i kombination med de importrestriktioner för livsmedel som Ryssland införde 2014 har i Finland särskilt försvårat mjölkgårdarnas ekonomiska situation. Finland har till så gott som fullt belopp använt den krisfinansiering som EU beviljat.

Mer information:
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 474
Pekka Pihamaa, lantbruksekonom, tfn 0295 162 289
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC