JSM: Undersökning: Kampanj ökade konsumenters medvetenhet om ekologiska produkter och ändrade inställningen i en positivare riktning

Enligt den enkätundersökning som gjordes i början av år 2017 är konsumenter allt mer medvetna om och positiva till ekologiskt producerade livsmedel. I undersökningen utreddes hur en kampanj för att främja konsumtionen av ekologiska varor har inverkat på konsumenternas inställning.

Den tidigare enkäten om konsumenternas attityder till och medvetenhet om ekologiska produkter gjordes år 2015 när kampanjen startade. Den landsomfattande kampanjen Luomuu! innehöll tv- och radiospottar, reklam i kundvagnar i de största affärerna och egna webbsidor. Kampanjen utfördes av Markit Oy.

– Resultaten visar att kampanjen Luomuu! var lyckad. Närmare hälften av de som intervjuades sade sig ha sett kampanjreklamer och till och med en tredjedel var efter kampanjen intresserad av att köpa ekologiskt, berättar jordbruksöverinspektör Leena Seppä.

Under kampanjen blev ekomärket mer känt och konsumenternas inställning till ekologiska livsmedel ändrades i en positivare riktning. Ekokonsumenter finns det nu också över hela landet oberoende av ortens storlek.
Redan 1,5 miljoner finländare använder ekologiska produkter dagligen. En klar majoritet av finländarna i åldern 15 - 79 upplever att de behöver få betydligt mer information om ekomat och dess ursprung.

Enligt slutrapporten är konsumenterna mer positiva till ekomat än våren 2015 när kampanjen inleddes. Antalet konsumenter som äter ekologiskt, hur ofta de äter olika typer av livsmedel och hur lockade konsumenterna kände sig till att handla ekologiskt har ökat påtagligt jämfört med år 2015. Allt fler konsumenter överväger nu att handla ekologiska livsmedel.

Enligt enkäten 2015 var konsumtionen av ekomat störst i huvudstadsområdet, men nu konsumeras ekologiska livsmedel regelbundet i hela landet. År 2015 var det särskilt män i åldern 39 - 45 som använde ekologiska livsmedel regelbundet, men nu handlar också kvinnor i alla åldrar ekomat regelbundet.

Ekomärket (EU-logotypen för ekologisk mat) är nu betydligt mer känt. Av svarspersonerna kunde 16 procent berätta vad märket betyder. År 2015 var andelen 10 procent.

Målet med slutrapporten som togs fram efter kampanjen var att utreda hur kampanjen hade inverkat på medvetenheten om ekomärket, konsumtionen av ekomat och på konsumenternas attityder. Undersökningen som gjordes av Taloustutkimus Oy bestod av personliga intervjuar av tusen finländare i åldern 15 - 79. Ytterligare utreddes hur konsumenterna kom ihåg kampanjen och vilka tankar den hade väckt hos dem.

Slutrapporten finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Ytterligare information:
Leena Seppä, jordbruksöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2373, leena.seppa(at)mmm.fi
Sirkku Keski-Hallilla, forskningschef, Taloustutkimus Oy, tfn 010 7585 1220, sirkku.keski-hallila(at)taloustutkimus.fi

Mer från SLC