JSM: Ursprunget för mjölk och kött ska anges på konsumentförpackningar

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknade den 5 april en förordning om ursprungsmärkning av kött- och mejeriprodukter. Förordningen, som träder i kraft den 1 juni 2017, ger konsumenter mer information om matens ursprung och underlättar därmed valet av livsmedel i affären.

Förordningen ska tillämpas på märkning av ursprunget för kött som använts som beståndsdel i färdigpackade livsmedel. Den ska också tillämpas på märkning av ursprunget för mjölk samt för mjölk som använts som beståndsdel i mejeriprodukter.

För att få stöd till beredningen av förordningen ordnade ministeriet i slutet av mars ett samrådsmöte där branschaktörerna fick tillfälle att bli hörda. Likaså fick aktörerna yttra sig under remissomgången.
Utifrån hörandet och remissbehandlingen formulerades övergångsbestämmelsen så att de produkter som förpackats och funnits till salu före den 1 juni 2017 får säljas ut i stället för att behöva avlägsnas från affären på grund av förpackningsmärkningar. Likaså får förpackningar som anskaffats före utfärdandet av förordningen användas och de färdigpackade livsmedlen säljas ut fram till slutet av augusti. Kravet på märkning gäller således produkter som förpackas och kommer till salu efter augusti 2017. En övergångsperiod behövs för att kravet på märkning inte orsakar alltför stor belastning för livsmedelstillverkarna och för att undvika att förpackningsmaterial går förlorat.

Konsumentförpackningens varudeklaration ska innehålla information om ursprungslandet för det kött och den mjölk som använts i produkten. Märket Gott från Finland som anger att ett livsmedel och dess beståndsdelar har finskt ursprung tar bort kravet på en separat ursprungsmärkning i varudeklarationen på förpackningen.

- Framöver är det ett krav att ursprunget för kött och mjölk som används i finska livsmedel anges på förpackningen. Kvalitetsmedvetna konsumenter kan således föredra produkter som innehåller kött och mjölk från Finlands toppensäkra livsmedelskedja, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Märket Gott från Finland får användas i en slutprodukt som är tillverkad och förpackad i Finland och som innehåller minst 75 procent finska råvaror. Köttet i ett livsmedel som innehåller kött och mjölken i ett livsmedel som innehåller mjölk måste dock vara helt och hållet finska. Att använda märket Gott från Finland är frivilligt. Användningen regleras av föreningen Matinformation rf.

När det handlar om livsmedel som innehåller råvaror från olika länder, ska det av ursprungslandsmärkningen av kött som använts som beståndsdel i ett livsmedel i fortsättningen framgå om djuret är uppfött och slaktat i ett EU-land eller utanför EU. Ursprungslandet behöver inte specificeras närmare. Ursprunget för mjölk och för mjölk som använts som beståndsdel i mejeriprodukter anges på samma sätt om mjölken kommer från flera olika länder. På detta sätt behöver tillverkarna inte förnya förpackningar när ursprungslandet för råvaror varierar.

Mer information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 0295 162 305, sebastian.hielm(at)mmm.fi

Mer från SLC