JSM: Utvecklare av pilotmodellen för ett hållbart matsystem har valts

Jord- och skogsbruksministeriet har valt Invenire Market Intelligence Oy, som är specialiserad på utvecklingen av affärsverksamhet och marknadsföring inom livsmedelsbranschen, till genomförare av pilotprojektet för modellen för ett regionalt hållbart matsystem. Projektet, som valdes bland flera kandidater, genomförs på Åland och pågår i ett och ett halvt år. Målet är att skapa och genomföra pilotförsök med en innovativ modell för matsystem där så mycket som möjligt av produktionsinsatserna kommer från det område där maten produceras och konsumeras.

I den modell för matsystem som testas i pilotförsök ska näringsämnena föras tillbaka till jorden för växternas behov och de olika möjligheterna att alstra energi ska tas tillvara. Det regionala hållbara matsystemet grundar sig på konsumtion och uppskattning av lokal mat samt på utveckling av den lokala matkulturen.

- Ministeriet anser att projektets mål genomförs bäst genom Invenires projektförslag, dvs. att man främjar regional, hållbar och lönsam matproduktion genom att utnyttja lokala resurser, konstaterar kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Ministeriet sökte i våras genomförare för projektet genom öppen ansökan. Det kom in 14 ansökningar. Projektet pågår till utgången av 2018 och totalfinansieringen uppgår till 150 000 euro.

Finlands vägkarta för den cirkulära ekonomin 2016–2025 togs fram av Sitra, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, näringslivet och olika intressentgrupper hösten 2016. Ett hållbart matsystem är ett av insatsområdena på vägkartan och projektet Regionalt hållbart matsystem ett nyckelprojekt.

- Målet med nyckelprojektet är att skapa en modell som tillämpas i praktiken i exempelområdet och som kan kopieras för användning också annanstans. Detta skapar nya möjligheter att utveckla det finländska matsystemet, säger Husu-Kallio.  

Ytterligare information ‏från jord- och skogsbruksministeriet:
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2400
Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2346
fornamn.efternam(at)mmm.fi 

Mer från SLC