JSM: ​Världens hållbaraste matproduktion i din region - genomför ett pilotprojekt

Jord- och skogsbruksministeriet söker en aktör som ska genomföra ett projekt som löper över 1,5 år och som ska utveckla och testa ett hållbart regionalt matsystem.

Projektet Regionalt hållbart matsystem hänger samman med målet att främja den cirkulära ekonomin genom att utveckla matsystemet. Projekttiden är 1.6.2017 - 31.12.2018 och totalfinansieringen 150 000 euro. Ansökningstiden går ut 27.4.2017.

Den aktör som ska genomföra projektet ska ta fram en modell för ett regionalt matsystem som bygger på cirkulär ekonomi och användning av lokala resurser. Modellen ska tillämpas i praktiken i en region som föregår som exempel. Världen är nu i skriande behov av föregångare för hållbar matproduktion när befolkningen växer, naturresurserna håller på att sina och klimatet blir varmare. Nya lösningar kan ge finländare framgång även i den globala konkurrensen.

Ett regionalt hållbart matsystem innebär bl.a. att så mycket som möjligt av produktionsinsatserna kommer från det området där maten produceras och konsumeras. Likaså ska näringsämnena från matsystemet föras tillbaka till jorden i den mån som växterna behöver och de olika möjligheterna att alstra energi ska tas tillvara.
Ett regionalt hållbart matsystem grundar sig på uppskattning av lokal mat och utveckling av den lokala matkulturen. Projektet ska främja en regionalt hållbar och lönsam matproduktion.

Finlands vägkarta för den cirkulära ekonomin 2016 - 2025 togs fram av Sitra, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, näringslivet och olika intressentgrupper hösten 2016. Ett hållbart matsystem är ett av insatsområdena på vägkartan och projektet Regional hållbart matsystem ett nyckelprojekt.

Ansökningsannonsen

Mer information:
Marja-Liisa Tapio-Bistsröm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 400, marja-liisa.tapio-bistrom(at)mmm.fi
Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 346, birgitta.vainio-mattila(at)mmm.fi

Mer från SLC