JSM: Verkningarna av omorganisationen av privatskogsbruk ska nu bedömas

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett en utredare för att ta fram en bedömning av privatskogsbrukets omorganiseringar. Utredaren är professor emeritus Paavo Pelkonen som också arbetat som rektor för Joensuu universitet. 

Finlands skogscentral som är verksam i hela landet inrättades år 2012 då 13 regionala skogscentraler slogs samman. Samtidigt separerades skogscentralens affärsverksamhet från den övriga verksamheten. Skogscentralens affärsverksamhet såldes år 2016. Efter den senaste omställningen som började gälla vid ingången av år 2017 är skogscentralen en organisation som enbart sköter offentliga förvaltningsuppgifter utan att driva affärsverksamhet.

- Förändringarna har varit väldiga. Nu vill vi få oberoende åsikter om de verkningar som följt av förändringarna, säger Juha Niemelä som arbetar som chef för naturresursavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Den största förändringen för skogsägarna hände år 2015 då man slopade skogsvårdsavgifterna av skattenatur samt de begränsningar som styrt skogsvårdsföreningarnas verksamhet. Skogsvårdsföreningarna blev föreningar med frivilligt medlemskap som kan driva affärsverksamhet friare än tidigare.

- Utredningen har haft i uppdrag att ta fram nya visioner som hjälper att utveckla vidare Finlands skogscentrals verksamhet och kundarbete, konstaterar kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Skogscentralen berörs inte av den pågående landskapsreformen.  Reformen inverkar dock på det sättet att det är aktuellt att bedöma privatskogsbrukets vidareutveckling. Utredaren ska lämna en rapport senast den 30 september 2017. 

Mer information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, juha.niemela(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2009
Marja Kokkonen, forstråd, marja.kokkonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2444
Matti Heikurainen, överforstmästare, matti.heikurainen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2408 

Mer från SLC