Kesko säljer K-lantbruk till Lantmännen

Helsingfors 11.04.2017, 13:54

Ekonomi

Kesko säljer sin K-lantbruksverksamhet till det svenska kooperativet Lantmännen. Bolaget uppger att aktieaffärens skuldfria pris är 38,5 miljoner euro.
Det finns 45 anställda i verksamheten som säljs och 78 affärer ingår i K-lantbrukskedjan. 43 lokala affärsföretagare fortsätter verksamheten under Lantmännen. Kedjans detaljförsäljning uppgick i fjol till 424 miljoner euro.
- Lantbrukets struktur i Finland har förändrats märkbart. Förändringen fortsätter och antalet gårdar fortsätter minska. Samtidigt blir lantbrukshandeln mer internationell och koncentreras, säger Keskos högsta chef Mikko Helander i ett pressmeddelande.
Kesko bokför kring 13 miljoner euro i realisationsvinst ifall affären blir av. (FNB)

FNB

Mer från SLC