Klart sämre resultat av Stora Enso

Helsingfors 03.02.2017, 14:21

Ekonomi

Stora Ensos rörelsevinst för fjolårets sista kvartal minskade med 63 procent jämfört med året innan. Vinsten blev nu 145 miljoner euro. Omsättningen minskade med två procent till 2,4 miljarder euro.
Hela fjolårets rörelsevinst minskade med 26 procent till 783 miljoner euro och omsättningen minskade med 2,4 procent till 9,8 miljarder euro.
Stora Enso inleder nu ett program för att förbättra lönsamheten. Målet är att minska de årliga kostnaderna med 50 miljoner euro. Programmets fulla effekt uppnås under 2018.
Bolaget ska också investera 28 miljoner euro i kartongfabriken i Heinola för att möta den ökande efterfrågan från internationella kunder.
Stora Enso räknar med att detta år börjar i samma tecken som fjolåret slutade vad gäller både omsättning och rörelsevinst. (FNB)

FNB

Mer från SLC