Koldioxidutsläppen ökar - "hög tid att agera"

Stcokholm 14.11.2017, 04:51

Inrikes

De globala utsläppen av koldioxid väntas i år öka med två procent, efter att ha legat stilla sedan 2014.
- Det visar att vi fortfarande inte har åstadkommit något bestående trendbrott, säger professor Michael Tjernström.
Rapporten om de ökande utsläppen kommer samtidigt som världens länder samlats på klimatmötet i tyska Bonn, för att lägga grunderna för ett regelverk för Parisavtalet från 2015.
Där slog man fast att temperaturökningen på jorden inte ska överstiga två plusgrader, helst 1,5 grader.
- Rapporten skickar en signal till Bonn om att det är hög tid att åstadkomma något. Det här är en ganska tröttsam påminnelse om att det som hittills gjorts inte är tillräckligt, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, till TT.

Kina står för en tredjedel

Enligt rapporten från Tyndallcentret för klimatforskning vid University of East Anglia väntas utsläppen i världen öka med två procent i år, efter att ha legat nästan stilla i tre år i följd.
Bakom ökningen ligger framför allt Kina, som enligt rapporten kommer att öka sina utsläpp med 3,5 procent. Landet är världens största utsläppare av växthusgaser och står för knappt 30 procent av de globala utsläppen.
Även i Indien har koldioxidutsläppen ökat, även om ökningen är mindre än förra året. I EU och USA minskar utsläppen något.
- Den utplanande kurvan vi sett tidigare var nog delvis en följd av att ekonomin stagnerade i Kina. Jag tror att man kan se effekter av en förändrad klimatpolitik i Kina ganska snabbt, men jag tror att det dröjer innan man ser att utsläppen vänder neråt, säger Michael Tjernström.

Lång livstid

Eftersom det är halten av koldioxid i atmosfären som orsakar klimatförändringar, så kommer effekterna av dem att fortsätta lång tid framöver, även om utsläppen skulle upphöra helt.
- Koldioxid har en lång livslängd i atmosfären. Så även om vi skulle sluta att släppa ut koldioxid, så skulle inte klimatet svalna av för det. Det betyder att varje dag som går, som vi inte gör något åt det här, så blir det värre. Och effekterna av det kommer vi att få leva med i många hundra år.

Världen är redo

Trots de dystra nyheterna ser han positiva trender, både i attityden hos människor i stort och hos flera stora viktiga aktörer.
- Världen har aldrig varit mer redo än nu att agera. Det här är rätt tillfälle att göra något. Det mest hoppingivande är att regioner, länder och företag har börjat förstå det här. Trots att president Donald Trump meddelat att USA drar sig ur Parisavtalet, så har flera delstater meddelat att de fortsätter sitt arbete, säger Michael Tjernström. (FNB-TT-Mattias Areskog)

FNB-TT-Mattias Areskog

FNB

Mer från SLC