Kommuner förlorade mot skogsjättar i rätten

Helsingfors 31.10.2017, 14:25

Inrikes

Helsingfors tingsrätt har förkastat åtalen i ett fall där 32 kommuner stod mot tre stora skogsbolag. Enligt rätten finns det inga bevis på att affärer blivit ogjorda eller att virkeshandeln minskat för att tre stora skogsbolag brutit mot konkurrenslagarna. Stora Enso, Metsäliitto och UPM-Kymmene har enligt en dom i marknadsdomstolen 2009 kommit överens om prisnivån på råvirke 1997-2004. Stora Enso och Metsäliitto dömdes till böter, men UPM friades eftersom bolaget anmälde kartellen till myndigheterna.
Kommunerna hoppades på ersättningar i storleksklassen sex miljoner euro, eftersom de ansåg att skogsbolagen betalat underpris för virket. Enligt tingsrätten framkom det ändå inga bevis på att de förhållanden som redovisas i marknadsdomstolens dom skulle ha påverkat kommunernas ekonomi negativt.
Utslaget i tingsrätten blev en ekonomisk smäll för kommunerna som drev frågan. De tvingas betala både sina egna rättegångskostnader på 4,6 miljoner euro och skogsbolagens kostnader på 6,2 miljoner.
De allra flesta inblandade kommunerna ska betala drygt 200 000 euro var.
Statliga Forststyrelsen och ett antal privata skogsägare har försökt få ut skadestånd i samma härva. Inget av de fall som hittills behandlats i tingsrätter har lett till några ersättningar.

290 skogsägare

Helsingfors tingsrätt har hittills under hösten behandlat käromål från ungefär 290 skogsägare, uppger rättens ordförande Pirjo Peura-Vasama för FNB.
- Vi har alltså kommit mer än halvvägs, säger hon.
Den grupp som kallas SuuriSavotta och driver många fall består av 486 privata skogsägare. De första fallen behandlades i augusti och skogsägarna har drivit på för att få ersättningar på drygt elva miljoner för kartellen mellan skogsbolagen 1997-2004.
Peura-Vasama uppger att alla rättsbeslut hittills följt riktlinjerna som drogs upp i och med de första åtta fallen som behandlades i augusti.
- Själva kärnfrågan har redovisats i de åtta första fallen. I bakgrunden finns i samtliga fall frågan om det orsakats skada, säger Peura-Vasama.
Rätten räknar med 50-60 beslut i veckan. Om den takten håller i sig kommer alla liknande fall att ha behandlats i slutet av november.

Staten i hovrätten

Statliga Forststyrelsen förlorade i rätten i juni förra året. Kravet på 159 miljoner euro förkastades och Forststyrelsen beordrades att betala motpartens rättegångskostnader på över åtta miljoner euro. Det fallet drivs vidare i hovrätten, som påbörjade sin behandling i oktober i år. Den processen väntas vara klar först efter årsskiftet. (FNB)

FNB

Mer från SLC