Kommunernas käromål mot skogsbolagen föll i tingsrätten

Helsingfors 31.10.2017, 12:41

Inrikes

Helsingfors tingsrätt har förkastat 32 kommuners käromål mot skogsbolag i det så kallade virkeskartell-fallet. Rätten hittade inga bevis på att virkesförsäljningen skulle ha minskat, affärer blivit ogjorda eller att kommunerna skulle ha skadats av att Metsäliitto, Stora Enso och UPM-Kymmene skulle ha förfarit i strid mot lagen om konkurrensbegränsningar.
Marknadsrätten konstaterade redan år 2009 att bolagen hade haft ett kartellsamarbete åren 1997-2004. Stora Enso och Metsäliitto dömdes till böter för en råvirkeskartell. UPM blev befriad från böter, eftersom bolaget hade meddelat om kartellen till Konkurrensverket.
Kommunerna krävde omkring 6 miljoner i ersättningar av bolagen. (FNB)

FNB

Mer från SLC