Köp delikatesser från eget land under Köp av bonden!-dagen 16.9

I år firas Köp av bonden! -dagen 16.9.2017. Det finns åtminstone 180 medverkande gårdar i hela Finland.

Intresse för närmat verkar fortsätta att växa. Konsumenter uppskattar en genomskinlig och kort matkedja. Många vill inte bara känna till livsmedlets ursprung, men också att veta hur maten producerats och försäkra sig om att produkten är färsk.

Närproducerad mat är även ett av de prioriterade områdena i vårt lands matpolitik*. Största delen av Finlands livsmedelsföretag är småföretag, man beräknar att det finns ca 3000 sådana företag (2014**). Småföretagen spelar en viktig roll när det gäller att bevara och utveckla den finländska matkulturen. Närmat och lokalt producerad mat har ett nära samband speciellt med korta distributionskedjor, som fastställs av ett mindre antal ekonomiska aktörer i kedjan, samarbete mellan aktörerna, lokal ekonomisk tillväxt samt geografiska och sociala förbindelser mellan producenterna och konsumenterna.

Köp av bonden! –dagen ger möjligheter för producenter och konsumenter att mötas. Under dagen välkomnar många gårdar runt om i landet besökare för att bekanta sig med gårdens produktion och produkter, uppleva lantbruket och samtidigt köpa färska råvaror direkt av producenten. Dagen fick sin början från ett initiativ från livsmedels- och landsbygdsaktörer och från positiva erfarenhet från andra skördeevenemang.

Gårdar, hemträdgårdar och landsbygdsturismföretag som medverkar i Köp av bonden-dagen den 16 september hittas på evenemangssajten ostatilalta.fi. I hela Finland medverkar för närvarande åtminstone 180 olika gård som man kan besöka. Att besöka en gård kräver ingen förhandsanmälan och gårdarnas öppettider finns det information om på evenemangssajten.

I social media man kan hitta Köp av bonden!-dagen under kännetecknet #ostatilalta och #köpavbonden. Upplevelser från gårdarna kan man dela med sig av i #elämystilalla–fototävlingen som pågår 15–24.9.17. Tävlingens tema är de medverkande gårdarna,
stämningen, miljön, gårdarnas råvaror och produkter tillverkade av råvarorna. Mera information om deltagande i fototävlingen: ostatilalta.fi/sv/valokuvauskilpailu.

* Närmatsprogrammet som bereddes i jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med olika
intressentgrupper godkändes som statsrådets principbeslut 16.5.2013.
** RuokaSuomi 2014, http://www.aitojamakuja.fi/lahiruoka_swe.php


Mera information:
Leena Arjanne
Lähiruoan koordinaatiohanke
p. +358 50 357 9204
leena.arjanne@utu.fi

#ostatilalta #köpavbonden

#elämystilalla –fototävlingen 15.-24.9.2017

Facebook: @ostatilalta Osta tilaltal! Köp av Bonden! 16.9.2017
Instagram: @marthaforbundet @marttailu ger tips och recept för spännande råvaror som du köpt

Med om att arrangera Köp av bonden!-dagen är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Maaseutuverkosto/Landsbygdsnätverket, Koordineringsprojektet inom närmat/Brahea Centrum vid Åbo Universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Mer från SLC