Lännen Media: Vindmöllorna har blivit tystare

Helsingfors 14.03.2017, 06:21

Inrikes

Ljudet från vindmöllor har böjat bli lägre. Lännen Media skriver att det är resultatet av att byggarna börjat fästa mer uppmärksamhet vid hur de kan göra möllorna mindre högljudda.
Ljudnivån har sänkts bland annat med hjälp av tekniska innovationer, till exempel sågtandande rotorblad.
Ljudet har också blivit lägre i takt med att möllorna blivit större, eftersom stora rotorblad inte behöver snurra lika snabbt som mindre.
Arbets- och näringsministeriet utreder för närvarande vindkraftens effekt på hälsa och miljö. Resultaten ska offentliggöras i maj. Naturhistoriska centralmuseet ska sammanställa en rapport om möllornas inverkan på fåglar och fladdermöss.
Omkring 200 nya vindkraftverk ska byggas i Finland i år. (FNB)

FNB

Mer från SLC