Lantbruket är sårbart för klimatförändringar

Världens bönder samlas i Helsingfors

Helsingfors 14.06.2017, 20:19

Inrikes

Organisationen för världens bönder WFO håller som bäst generalförsamling i Finlandiahuset i Helsingfors. Tyngdpunktsområden för mötet är livsmedelstrygghet, klimatförändringen, producenternas position i matkedjan och internationell handelspolitik.
I mötet deltar representanter och sakkunniga från femtio olika länder. Mötet ordnas i Finland som en del av landets och MTK:s hundraårsjubileum. På programmet finns workshops, paneldiskussioner och ordförandeval. WFO har bara fem år på nacken och Finland har en aktiv roll inom organisationen. WFO:s mål är att ge lantbrukarna en röst, gemenskap, stöd och en möjlighet att påverka internationellt. Organisationen hoppas på att locka fler medlemmar, i synnerhet från Afrika.
- Vi är bara så starka som antalet medlemmar. Den mjukaste punkten i mitt hjärta är för de ungdomar som kavlar upp ärmarna och väljer lantbruket. Det är något unikt och förenande i att varje dag känna jord på händerna, tävla mot naturen, och mot varandra på den globala livsmedelsmarknaden, säger WFO:s nya Sydafrikanska ordförande Dr Theo de Jager.
Så lite som tolv procent av finländarnas disponibla inkomster går till mat, vilket vandrar via många mellanhänder för att till slut nå producenten.
- Här i landet har vi det ganska brett upplagt. Det är kort väg från gården till bordet och närmat ligger i tiden, säger Stefan Thölix, SLC:s fullmäktigeordförande.
I Afrika är det inte ovanligt att en bonde har en åker på en hektar, som ger en inkomst på bara några cent per dag. Precis som här är det svårt att motivera unga att välja lantbruket.
- Bönderna måste få vara med vid förhandlingsbordet. 30-40 procent av skörden går konsekvent till spillo, vilket innebär en stor förlust för producenten, säger Byborn Chibongu, medlem i WFO:s klimatgrupp.

Klimatsårbart

Lantbruket står för en betydande del av miljöutsläppen, men är också det som drabbas först av klimatförändringar.
- Ingen är så sårbar för klimatförändringarna som lantbrukarna, säger de Jager.
Byborn Chibongu är medlem i WFO:s klimatgrupp och berättar hur klimatet i hans hemland Malawi har förändrats under de senaste åren.
- När jag växte upp på 60- och 70-talet var regnperioden alltid förutsägbar, men sedan tio år tillbaka har klimatmönstret förändrats. Vi har haft riktigt kraftiga översvämningar, som plötsligt har övergått i torka.
Torkan har en allvarlig inverkan på boskapen och de 40 procent av Malawis befolkning som inte har tillgång till rinnande vatten. De extrema väderförhållandena har lett till nya skadedjur och sjukdomar.

Tanzanier har intresse, men inte förutsättningar

I Tanzania livnär sig åtta av tio som lantbrukare. Jacqueline Mkindi är chef för en en organisation med 30 000 lantbrukare som producerar blommor, frukt, grönsaker, kryddor och potatis. Hon ser mycket potential i WFO.
- Lantbrukare världen över möter liknande utmaningar. I Tanzania är marknaden svårtillgänglig även för flitiga producenter. Dessutom finns det väldigt lite stödfunktioner och utbildningsmöjligheter för aspirerande bönder.
En annan konkret utmaning är infrastrukturen och de undermåliga vägarna. Under regnperioden när skörden växer och mår bra, svämmar vägar ofta över och hindrar transporten till städerna. (FNB-SPT-JENNY BLOMQVIST)

FNB

Mer från SLC