Lantbruket skulle tyna bort utan stöd

Helsingfors 23.03.2017, 16:22

Ekonomi

Landsbygdsverket motiverar utbetalningen av lantbruks- och landsbygdsstöd med målsättningen att utveckla landsbygdens livskraft, vilket är ett element i EU:s lantbrukspolitik.
Enligt landsbygdsverket skulle Finland ha varken lantbruk eller livsmedelsförädling i någon betydelsefull mening utan stöden. Landsbygden skulle inte heller vara bebodd i någon vid utsträckning.
Lantbruket är en viktigt för sysselsättningen i Finland. Hela livsmedelsproduktionen sysselsätter nästan 300 000 personer.
Landsbygdsverket uppger att olika former av stöd betalas till bland annat odlare, projektaktörer, kommuner, organisationer samt handeln och industrin. Stödens inverkan sträcker sig ofta bortom enskilda stödtagare till större målgrupper.
Lantbruksstödet och landsbygdsstödet utgör en betydande del av Finlands och EU:s gemensamma penningflöde. Deras andel var i fjol cirka 75 procent av Finlands EU-finansiering. (FNB)

FNB

Mer från SLC