Laxen stjäl strömmingens plats i frysdisken

Helsingfors 15.08.2017, 11:15

Inrikes

Finländare tycker om strömming, men i dag äter vi inte strömming i lika hög grad som förr. Strömmingen på fiskhyllan har till stor del bytts ut mot odlad lax. Odlad fisk står för över hälften av den fisk som i dag finns på marknaden i Finland.
I början av 1980-talet åt finländarna över 30 miljoner kilo strömming. I dag är motsvarande siffra fyra miljoner kilo. Specialforskare Jari Setälä vid Naturresursinstitutet Luke förklarar orsaken:
- Odlad regnbåge och norsk lax har under årens lopp ersatt strömmingen, som förr var den vanligaste arten på marknaden.
Odlad fisk är ett lätt alternativ för butiker, restaurangägare och konsumenter. Eftersom strömmingen fiskas kan man inte med säkerhet veta hur stor fångsten kommer att bli.
- Inom förädlingen och i butikerna är säker tillgång på fisk det största kravet. Bara då man vet att man får fisk kan man ingå avtal, skriva menyer och marknadsföra. Även konsumenterna uppskattar stora benfria laxfiléer i stället för beniga småfiskar.
För förädlare och butiker är det lönsammare att behandla stora fiskar än små fiskar.
Jukka Pönni, som även han forskar vid Luke, håller med Setälä.
- Största orsaken till att strömmingen minskat på marknaden är att den utkonkurreras av odlad fisk. Man åt mer strömming förr, hemma lagades det strömmingslåda och i armén åt man strömming var och varannan dag. Det smakade inte direkt gott i slutändan.

Laxen en konsumentfavorit

I dag är en klar majoritet av den fisk som säljs vid så väl Kesko som S-gruppen odlad fisk. Strömmingen står bara för runt 3,5 procent av färskfisken som säljs. Som burkfisk förekommer strömmingen i högre grad.
Den norska laxen dominerar fiskmarknaden och regnbågen är tvåa. Majoriteten av fisken är utländsk. S-gruppens produktgruppchef Antti Oksa tror att en av orsakerna till att strömmingsförsäljningen minskat är konsumenternas vanor, fisken ses som en mer traditionell produkt.
- Den nya generationen av konsumenter är inte lika vana vid strömming. Dessutom minskar antalet fiskare, så det är hela tiden svårare att få tillgång till vild fisk.
Vid Kesko ser situationen likadan ut. Avdelnings- och försäljningschef Janne Vuorinen konstaterar att det mestadels är äldre konsumenter som köper strömming.
- Den norska laxen är den fisk konsumenterna vill köpa för tillfället.
Trots att odlad lax är trendigt just nu har så väl S-gruppen som Kesko även Östersjöprojekt på gång. Kesko har en ny fiskbiff på marknaden som är gjord av så kallad skräpfisk från Östersjön. S-gruppen försöker utveckla sitt samarbete med inhemska fiskare och öka mängden Östersjöfisk i sina butiker.
- Det finns en efterfrågan på vild fisk som strömming. Målet är att i framtiden lyckas erbjuda det till en större grad.

Mindre gifter

Trots att strömmingsintresset har minskat har Pönni något positivt att säga om strömmingen.
- För tio år sedan fanns det mycket dioxiner i strömmingen och andra Östersjöfiskar, men läget har förbättrats avsevärt.
Förut hade Finland och Sverige speciallov att sälja strömming vars dioxinmängder översteg EU:s gräns eftersom man här inte får dioxin från andra produkter. Men i dag behöver vi inte lovet, dioxinmängderna i strömmingen har minskat så mycket. (FNB-Lea Ekblad)

Fakta: Den mest fiskade arten i Finland

- Finländarna äter kring 4 miljoner kilo strömming per år.
- Strömmingen är den mest fiskade arten i Finland, åtföljd av skarpsill, siklöja och abborre.
- Det finns många strömmingsstammar i Östersjön men vi räknar med tre huvudstammar.
- Strömmingen är livskraftig. Det är omöjligt att ge ett exakt värde på hur många de är, men det är frågan om hundratals miljarder individer.
- Strömming fiskas främst under första halvan av året.
- År 2016 fiskade finländarna kring 136 700 000 kilo strömming. (FNB)

FNB-Lea Ekblad

FNB

Mer från SLC