Liten risk för granbarkborreskador

Helsingfors 08.05.2017, 14:17

Inrikes

På grund av den svala och regniga fjolårssommaren lyckades granbarkborren, som orsakar skogsskador, inte producera två generationer under sommaren. Det innebär att svärmningen i år torde vara mindre eller högst på samma nivå som i fjol.
Granbarkborren börjar svärma när temperaturen i skogens bottenvegetation stiger till omkring 20 grader.
Under de senaste åren har det förekommit rikligt med granbarkborrar i södra Finland. Typiskt för skador orsakade av granbarkborren är att de angripna träden dör i grupper om 4-40 granar. Träden blir bruna och barren faller av på hösten. (FNB)

FNB

Mer från SLC