Litet stöd till Finlans skogsåsikt av EU-parlamentet

Bryssel 30.05.2017, 16:56

Politik

EU-parlamentets lantbruksutskott är av samma åsikt som Finland när det gäller skogarnas omstridda kolsänka, uppger utskottets medlem Hannu Takkula (C).
Utskottet uppger att man måste följa med skogsmassans utveckling genom uppdaterade siffror, inte genom slumpmässigt utvalda historiska uppgifter.
Utskottet gav på tisdagen sitt utlåtande om LULUCF-beräkningen som intresserar finländarna. Frågan gäller hur man räknar ut skogarnas kolsänka.
I Finland befarar man att ökad avverkning ses om utsläpp i klimatberäkningarna och att de leder till kostnader.
Utskottets ståndpunkt är bara ett litet steg eftersom miljöutskottet ger det egentliga betänkandet.
Finland hade hoppats att man i beräkningarna tar i beaktande virkesprodukter med långt liv. Den här ståndpunkten tog också utskottet. (FNB)

FNB

Mer från SLC