Livlig virkeshandel i fjol

Helsingfors 22.02.2017, 10:34

Ekonomi

Virkeshandeln var livlig i fjol och priserna steg en aning, meddelar Naturresursinstitutet (Luke).
Priset på tallstockar vid rotköp i privata skogar var i snitt 53,3 euro per kubikmeter. För granstock var priset två euro högre.
Rotpriset på tallmassaved var 15,5 euro och på granmassaved 17,3 euro per kubikmeter.
Priset på såväl stock som massaved steg reellt med en dryg procent jämfört med året innan. Prisnivån var också aningen högre än under den senaste femårsperioden.
De virkesköpare som ingår i Lukes statistik köpte i fjol 41,4 miljoner kubikmeter virke från privata skogar.
Av det virke som skogsindustrin köpte var 82 procent rotköp. (FNB)

FNB

Mer från SLC